Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą

E. Bagdonienė. Paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir pasiekimus

E. Krikščiūnienė. Įsivertinimo lapai logopedinėse pratybose

D. Genevičienė. Įsivertinimas ir mokinio asmeninės pažangos siekimas

D. Genevičienė. Įsivertinimas ir mokinio asmeninės pažangos siekimas

D. Krasauskienė. Įsivertinimo metodai 6 – 10 klasėse

N. Kocienė. Mokinių įsivertinimas internetinėje IQES online sistemoje

N. Kriaučiūnienė, L. Vinevičienė. Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai

S. Kavaliauskienė. Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai

V. Kudrevičienė. Mokinio įsivertinimas ir vertinimas po savarankiško ar kontrolinio darbo

V. Šimkutė. Kūrinio atlikimo įsivertinimas ir tolimesnio mokymosi planavimas

R. Zinevičienė. 1-4 kl. įsivertinimo metodas „Giliukai“

N. Šatrauskienė. Mokinių įsivertinimo priemonė „Žalia, geltona, raudona“

D. Vaičiulionienė. Įsivertinimas, išmokimo stebėjimas ir fiksavimas pamokoje

L. Dekienė. Įsivertinimas – Vertinimas – Įsivertinimas – Refleksija

R. Sausaitienė. Kaip įsivertinimas keičia tolimesnį mokymąsi (atnaujinto ugdymo turinio kontekste)?

S. Taparauskienė, J. Naraškevičienė. Integruotos veiklos klasės valandos-lietuvių kalbos pamokos 5 klasei įsivertinimo metodas „Pėdutės“

J. Petkevičienė. Į(si)vertinimas anglų kalbos pamokose

G. Juzukonienė. Savarankiško skaitymo (į)(si) vertinimas