Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą

D. Vitienė. Muzika

D. Genevičienė. Matematika

D. Krasauskienė. Užsienio k. (anglų k.)

I. Kupčiūnienė. Informacinės technologijos

N. Kocienė. Informacinės technologijos

N. Kriaučiūnienė, L. Vinevičienė. Lietuvių k. biologija

S. Kavaliauskienė. Matematika

V. Kudrevičienė. Matematika

V. Šimkutė. Muzika

R. Suslavičienė. Tikyba

R. Zinevičienė

N. Šatrauskienė

D. Vaičiulionienė

L. Dekienė

R. Sausaitienė

S. Taparauskienė, J. Naraškevičienė