Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM)


ILGALAIKĖS (TŪM) PEDAGOGŲ TEMINĖS GRUPĖS (2023-2024 M. M., 2024-2025 M. M.)

1. STEAM (registruotis gali matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų, dailės, ekonomikos ir verslumo mokytojai, STEAM koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, pageidaujantys dalyvauti veiklose. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ STEAM koordinatorius S. Bernikas);

2. Įtraukusis ugdymas (registruotis gali švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, įvairių dalykų mokytojai, mokytojų padėjėjai, įtraukiojo ugdymo TŪM veiklų įgyvendinimo koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui ir kiti asmenys. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ įtraukiojo ugdymo koordinatorės A. Grigienė ir A. Rakauskienė);

3. Kultūrinis ugdymas (registruotis gali įvairių dalykų mokytojai, mokyklų KU koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, kuriems aktualios šios problemos. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ kultūrinio ugdymo koordinatorė K. R. Dzeventlauskienė);

4. Lyderystė veikiant (registruotis gali įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, lyderystės koordinatoriai, mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, kuriems aktualios šios problemos. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ įtraukiojo ugdymo koordinatorė O. Jodonytė).

Registracija: Semi+ sistemoje – www.semiplius.lt

Daugiau informacijos apie pedagogų teminių grupių veiklą, rasite čia -> https://kaisiadorysssc.lt/pedagogu-temines-grupes/

————————————————————————————————————–

TŪM programa – Jūsų savivaldybėje: Kaišiadorių rajono savivaldybė

Dvidešimt dviejų Lietuvos savivaldybių, dalyvaujančių „Tūkstantmečio mokyklų“(TŪM) programoje, pažangos planai jau buvo patvirtinti ir tuoj bus pasirašytos jungtinės veiklos sutartys. Prieš įsibėgėjant TŪM švietimo pažangos programos veikloms, labai svarbu kiekvienos savivaldybės bendruomenės narius(-es) informuoti apie TŪM pažangos plane numatytus įgyvendinti darbus, veiklas, laukiančius rezultatus, o tuo pačiu dar kartą pristatyti programą.

Renginys skirtas savivaldybės švietimo atstovams ir žiniasklaidai.

Programa:

TŪM programos pristatymas.
Parengto pažangos plano pristatymas: esamos problemos, numatomi darbai ir laukiami rezultatai.

Laikas klausimams apie TŪM pažangos planą savivaldybėje.

TŪM programos pristatymas vyks 2023 m. gegužės 29 d., pradžia 14.30 val.  Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Atvirame jaunimo centre ,,Mazgas“, Gedimino g. 55, Kaišiadorys