Olimpiados

2023-2024 M.M. KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS OLIMPIADŲ RAJONINIŲ ETAPŲ PRIZININKAI IR JŲ MOKYTOJAI

2024 M. RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS VAIKAMS IR MOKINIAMS, GRAFIKAS

2023-2024 M.M. KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS OLIMPIADŲ, KONKURSŲ UŽDUOČIŲ RENGIMO, STEBĖJIMO IR VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS

2024 M. OLIMPIADŲ / RENGINIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

2023-2024 M.M. DALYVIŲ SKAIČIUS RAJONINIUOSE RENGINIUOSE

————————————————————————————————————–

2022-2023 M.M. KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS OLIMPIADŲ RAJONINIŲ ETAPŲ PRIZININKAI IR JŲ MOKYTOJAI

RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ KAIŠIADORIŲ RAJONO VAIKAMS IR MOKINIAMS, GRAFIKAS 2022-2023 M.