Asmens duomenų apsauga

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Kaišiadorių švietimo ir sporto centro darbuotoją Kristiną Kondratavičę, kuri atsakinga už tinkamą Reglamento įgyvendinimą šiais kontaktais:

Kaišiadorių ŠSC asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

Kaišiadorių švietimo ir sporto centre yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, stebinčios įstaigos išorę ir patalpų vidų.

Asmenų, patenkančių į įstaigos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų bei lankytojų saugumą, įstaigos turto apsaugą bei teisės pažeidimų prevenciją.

Vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Atsakingas darbuotojas – sporto metodininkas Arvydas Pūras.

Dėl Kaišiadorių švietimo ir sporto centro ir jam priklausančių priklausinių teritorijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Kaišiadorių švietimo ir sporto centro ir jam priklausančių priklausinių teritorijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašas