Veiklos sritys

Centro veiklos sritys – neformalusis švietimas, pagalba mokiniui, mokytojui, tėvams
(globėjams, rūpintojams) ir mokyklai, atviras darbas su jaunimu.

Pagrindinė veiklos rūšis:

  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51

Kitos veiklos rūšys:

  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • sportinė veikla, kodas 93.1;
  • kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
  • kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99.