Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinis
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys – Kaišiadorių ŠSC
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys – Kaišiadorių r. ŠSC
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022 metų priemonių vykdymo ataskaita, švietimo programa Kaišiadorių ŠSC
2022 metų priemonių vykdymo ataskaita, švietimo programa Kaišiadorių r. ŠSPC

Švietimo programos 2022 metų I pusmečio priemonių vykdymo ataskaita