Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) TIKSLAS – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

KOMANDŲ SAVIVALDYBĖSE MISIJA:

  • atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę bei pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP;
  • parengti savivaldybės veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintų BP diegimui;
  • kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą turinį įgyvendinti pamokose;
  • telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, strategiškai skiriant dėmesį mokinio kompetencijų ugdymui mokomuoju dalyku;
  • telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus, jog profesiniuose tinkluose ruoštųsi tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikia taikant atnaujintas BP;
  • sistemingai teikti informaciją apie UTA vyksmą.

UTA komanda

Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo diegimo planas

Kaišiadorių r. savivaldybės švietimo įstaigų UTA skiltys

KAIŠIADORIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ FORUMO ,,KAIP SEKASI PASIRUOŠTI / DIEGTI UTA?“ NUOSTATAI

Renginys „PADOVANOK SAVO SĖKMĘ”

„PADOVANOK SAVO SĖKMĘ“ RENGINIO NUOSTATAI

Dalykų ilgalaikių planų projektai, parengti ir aptarti Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų forume „Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA?“ Žr. ——ČIA