Sportinis ugdymas

Sportinio ugdymo skyrius
(V. Kudirkos g. 12,  Kaišiadorys)

Skyriaus veiklos tikslas – įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką, rengti fizinio aktyvumo ir sporto plėtros projektus bei įgyvendinti sportines formalųjį švietimo papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas ir Vaikų mokymo plaukti programą.

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
8.00 – 15.45

Kontaktai
Kaišiadorių švietimo ir sporto centro
Sportinio ugdymo skyrius 
Tel.  +370 346 20 291
El. paštas sportas@kaisiadorysssc.lt