Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos

Kaišiadorių ŠSPC korupcijos prevencijos politika
Kaišiadorių ŠSPC 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Kiekvienas asmuo, turi teisę pateikti informaciją apie Kaišiadorių švietimo ir sporto centro darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus, informaciją apie tai gali pranešti:

  • paštu – Kaišiadorių švietimo ir sporto centro sporto metodininkui  Arvydui Pūrui (V. Kudirkos g. 12, 56126, Kaišiadorys)
  • elektroniniu paštu: sportas@kaisiadorysssc.lt ; 
  • telefonu +370 605 56 500;
  • palikdami pranešimą Kaišiadorių švietimo ir sporto centre darbo metu (V. Kudirkos g. 12, 56126 Kaišiadorys);
  • anonimiškai.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: 

  • raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius; 
  • visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
  • svetainėje www.stt.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.