Centro taryba

Loreta Žižliauskienė, tėvų atstovė, pirmininkė;
Andrius Jankauskas, mokytojų atstovas, sekretorius;
Arūnas Kavaliauskas, tėvų atstovas, narys;
Mindaugas Žigutis, tėvų atstovas, narys;
Ingrida Ladygienė, mokytojų atstovė, narė;
Justinas Kursevičius, mokytojų atstovas, narys;
Jonas Aleksejūnas, ugdytinių atstovas, narys;
Augustas Gofmanas, ugdytinių atstovas, narys;
Austėja Petkevičiūtė, ugdytinių atstovė, narė.