Europos solidarumo korpuso projektas „Pažiūrėkime kritiškai“

2023 m. kovo mėn. startavo Europos solidarumo korpuso projektas „Pažiūrėkime kritiškai“, kurį įgyvendina Kaišiadorių švietimo ir sporto centras.

Kovo-gegužės mėnesiais Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinėje mokykloje vyks teatriniai improvizacijos užsiėmimai 1-3 klasės moksleiviams, kurių metu moksleiviai mokysis pagarbiai bendrauti, pasitikėti savimi, ugdys socialinius įgūdžius ir pasitikėjimą savimi. Lektorė Renata Sausaitienė.

Balandžio 5-6 dienomis vyks suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymai patyčių prevencijos tema. Mokymų metu bus gilinamasi į emocijų pažinimą, aptariamos empatiško bendravimo priemonės, patyčių priežastys, sprendimo būdai bei išbandomas praktinis metodų pritaikymas. Lektorė: Enrika Benevičienė. Mokymai skirti Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dalykų mokytojams, mokytojų padėjėjams, karjeros, mokinio pagalbos specialistams, jaunimo darbuotojams.

Mokymai vyks Kaišiadorių švietimo ir sporto centro atvirame jaunimo centre „Mazgas”.