Į pagalbą įgyvendinantiems atnaujintą ugdymo turinį

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyrius vykdo kartu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskiene parengtą ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“. Tai savalaikė pagalba savivaldybės pedagogams, susiduriantiems su švietime vykstančiais pokyčiais.

  • Kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas;
  • kaip organizuoti pamokas, kuriose vyrautų įtraukiojo ugdymo kultūra; kaip suderinti individualizuotą ir personalizuotą ugdymą;
  • kaip ugdytinius įtraukti į aktyvų įsivertinimą ir rezultato siekį; kaip „nepamesti“ vertinime dalyko pasiekimų ir kompetencijų;
  • kaip „skaityti“ bendrąsias programas ir atliepti jose užkoduotą galutinį rezultatą;
  • kaip užduoties atlikimą padaryti matomą ir atpažįstamą (mokiniams), o grįžtamąjį ryšį konkretų ir tikslingą (nukreiptą į pasiekimų auginimą, į pastangas)?

Į dalį šių klausimų jau turi atsakymus 25 savivaldybės pedagogai, dalyvavę dviejuose programos moduliuose 2023 m. gruodį ir 2024 m. vasarį, plėtojantys pamokos organizavimo gebėjimus formuojant mokinių pasiekimus ir pažangą bei taikant individualizuotą/personalizuotą prieigą. Mokymai, finansuojami Kaišiadorių r. savivaldybės lėšomis, bus tęsiami kovo ir balandžio mėnesiais.

Kviečiame dalyvauti žingsnių iššūkyje

🇱🇹 Nuo rytojaus pradėk ruoštis Lietuvos gimtadieniui.
Registruokis ir žingsniuok už Kaišiadorių kraštą vasario 1-16 dienomis.

🔘 atsisiųsk programėlę ➡️ #walk15
🔘 užsiregistruok
🔘 prisijunk prie privataus iššūkio ➡️ „Žengiu 106 už Kaišiadoris”
🔘 įvesk kodą ➡️ vasario16
🔘 pakviesk prisijungti prie šio iššūkio savo draugus 👨‍👩‍👧‍👦
🔘 kelk ėjimo iššūkio akimirkas į FACEBOOK ar INSTAGRAM ir žymėk #Žengiu106užKaišiadoris
Nuotaikingai surink 1️⃣0️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ⛷🏂🚶‍♂️🏃‍♀️🤸‍♂️⛹️‍♂️ žingsnių ir pasiimk dalyvio medalį 🏅

Daugiau informacijos mob. 8 605 56500
#Vasario16 #Žengiu106užKaišiadoris #walk15 #kaišiadorys2024

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita

Kviečiame Kaišiadorių švietimo ir sporto centro bendruomenę susipažinti su direktoriaus Dainiaus Tamulevičiaus 2023 metų veiklos ataskaita.

Jeigu turite siūlymų dėl vertinimo, prašome informuoti Kaišiadorių švietimo ir sporto centro tarybą ir pirmininkę Loretą Žižliauskienę, el. p. loreta.zizliauskiene@gmail.com

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita

KTP „Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“

2023 12 15 pradėta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“ rajono pedagogams.

Šiuo metu švietime vykstantys pokyčiai nukreipti į įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą bei atnaujintas Bendrąsias programas, kurių nauja kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. Todėl ugdymo tikslas nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas, kad atlieptų įtraukiojo ugdymo principus. Tad kyla iššūkis:

*kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas;

*kaip organizuoti pamokas, kuriose vyrautų įtraukiojo ugdymo kultūra;

*kaip suderinti individualizuotą ir personalizuotą ugdymą;

*kaip ugdytinius įtraukti į aktyvų įsivertinimą ir rezultato siekį;

*kaip „nepamesti“ vertinime dalyko pasiekimų ir kompetencijų;

*kaip „skaityti“ bendrąsias programas ir atliepti jose užkoduotą galutinį rezultatą;

*kaip užduoties atlikimą padaryti matomą ir atpažįstamą (mokiniams), o grįžtamąjį ryšį konkretų ir tikslingą (nukreiptą į pasiekimų auginimą, į pastangas).

Į šiuos ir kitus klausimus Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriuje, I-o mokymų modulio metu, pagal minėtą KTP, atsakė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskienė.

KVIEČIAME DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBOS PROJEKTE „KURIAME PASAKĄ LIETUVAI – 2024“

Šiuolaikinėje globalioje visuomenėje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje. Dažnai žinių gausa užgožia vaiko individualius ieškojimus ir atradimus. Vaikas tampa bejėgis patirti kūrybos džiaugsmą, išgyventi jį per asmeninį kūrybos procesą, nes dažnai yra akcentuojami pažintiniai gebėjimai ir intelektas. Todėl labai svarbu plėtoti vaikų kūrybiškumo kompetenciją – gebėjimą generuoti, kurti ir vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus. Einant pozityvaus ugdymo keliu labai svarbus aspektas – kūrybos džiaugsmo potyris, teigiamos emocijos ir jausmai.

Daugiau informacijos -> Nuostatai

Iki GRUODŽIO 1D. PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į  TŪM (ILGALAIKES) PEDAGOGŲ TEMINES GRUPES

Kviečiame pedagogus, norinčius spręsti aktualius profesinius klausimus, mokytis kolegialiai, registruotis Semi+ sistemoje (www.semiplius.lt) į ilgalaikes pedagogų temines grupes (2023-2024 m. m., 2024-2025 m. m.):

  1. STEAM (registruotis gali matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų, dailės, ekonomikos ir verslumo mokytojai, STEAM koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, pageidaujantys dalyvauti veiklose. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ STEAM koordinatorius S. Bernikas);

2. Įtraukusis ugdymas (registruotis gali švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, įvairių dalykų mokytojai, mokytojų padėjėjai, įtraukiojo ugdymo TŪM veiklų įgyvendinimo koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui ir kiti asmenys. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ įtraukiojo ugdymo koordinatorės      A. Grigienė ir A. Rakauskienė);

3.Kultūrinis ugdymas (registruotis gali įvairių dalykų mokytojai, mokyklų KU koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, kuriems aktualios šios problemos. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ kultūrinio ugdymo koordinatorė K. R. Dzeventlauskienė);

4. Lyderystė veikiant (registruotis gali įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, lyderystės koordinatoriai, mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, kuriems aktualios šios problemos. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ įtraukiojo ugdymo koordinatorė O. Jodonytė).

Jei kyla klausimų kreipkitės el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorysssc.lt

Kaišiadorių r. 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas

Puoselėjant lietuviško meninio žodžio svarbą, kasmet organizuojamas Kaišiadorių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. 2023 m. lapkričio 16 d. Kaišiadorių švietimo ir sporto centro atviro jaunimo centre „Mazgas“ 27 dalyviai stengėsi savaip perteikti eilėraščių emocijų paletę, raiškų, įtaigų meninį žodį.

Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius ir  mokytojus pasveikino vertinimo komisija – Kaišiadorių meno mokyklos direktorė Eugenija Švelnikienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja Aušra Grigonienė ir Valstybinio jaunimo teatro aktorius Vytautas Taukinaitis.

Tardami sveikinimo žodžius džiaugėsi, kad kiekvienais metais konkurso dalyviai vis drąsesni, aktyvesni, džiugina jų neįtikėtinas meistriškumas ir nuoširdumas jausmingai perteikiant eiliuotojo žodžio galias.

Visi dalyviai buvo puikiai pasiruošę konkursui, pasirinktus eilėraščius skaitė raiškiai, įtaigiai, todėl vertinimo komisijai buvo labai sudėtinga apsispręsti išrenkant pačius geriausius. Kol vertinimo komisija tarėsi, kam labiausiai pavyko perteikti eilėmis savo jausmus, visi mokiniai laiką leido žiūrėdami filmuką „Šiurpioji šmėkla“. Buvo įteiktos padėkos visiems meninio skaitymo konkurso dalyviams ir sveikinimo raštai nugalėtojams.

1–2 klasių grupėje:

1 vieta – Joris Kondratavičius, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, mokytoja Aušra Černiauskienė;

2 vieta – Austėja Rimašauskaitė, Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla, mokytoja Rasa Lukošienė;

3 vieta – Lukas Malinauskas, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, mokytoja Jurgita Sadauskienė.

3–4 klasių grupėje:

1 vieta – Tajus Muškieta, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, mokytojas Antanas Noreika;

2 vieta – Luknė Subačiūtė, Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla, mokytoja Aušra Kulnickienė;

3 vieta – Rusnė Kriščiūnaitė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, mokytoja Žydrūnė Matusevičienė.

Sveikiname nugalėtojus ir jų mokytojus!

Meninio skaitymo konkurso darbo grupė nuoširdžiausiai dėkoja skaitovams ir jų mokytojams už meninio žodžio pajautą, jo puoselėjimą ir  linki sėkmės kituose konkursuose.