Kaip kokybiškai pasirengti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį?

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos ugdymo įstaigos mokslo metus pradės įgyvendindamos atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Kaip buvo numatyta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo plane, 2023 m. balandžio mėn. 11 d. Rumšiškėse įvyko pedagogų forumas ,,Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA?“ Forume dalyvavo virš 240 rajono pedagogų, ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir kviestiniai lektoriai.

Forumas Rumšiškių kultūros centre prasidėjo Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos 2023 m. konkurso finalininko, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos moksleivio Simono Šleiniaus muzikiniu sveikinimu „Ji“ (aut. Andrius Kaniava) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Rimutės Arlauskienės sveikinimo žodžiu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Raudienė nuotoliniu būdu skaitė pranešimą „Kaip keičiantis ugdymo turiniui turi keistis vertinimas“. Forumo lektorė Giedrė Romaškienė, UTA pilotinės Alytaus Panemunės progimnazijos direktorė, pasidalino mokyklos patirtimi, skaitydama pranešimą „Pasiruošimas diegti atnaujintą ugdymo turinį Alytaus Panemunės progimnazijoje“, tos pačios progimnazijos Mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė ir chemijos mokytoja kalbėjo apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo praktinius aspektus. Pirmąją Forumo dalį užbaigė Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, ,,EdTech“ projekto skaitmeninio turinio specialistė dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, aptardama atnaujintų bendrųjų programų ypatumus ir kompetencijomis grįstą ugdymą.

Antroji Forumo dalis vyko Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje, kur pedagogai rinkosi į darbo grupes, kuriose aptarė UTA pokyčius, dalinosi įžvalgomis ir gvildeno kt. aktualius klausimus. Dėkojame grupių darbą moderavusiems mokytojams konsultantams: ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Sigitai Černiauskienei, Vilijai Kudrevičiūtei, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Audronei Mikulienei, Ingridai Morchiladzei,  pradinių klasių mokytojoms Renatai Sausaitienei ir Daivai Vaičiulionienei, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkei Ingridai Mereckaitei-Kušleikei, dorinio ugdymo mokytojoms Laurai Petkevičiūtei-Jankauskienei, Linai Čėsnienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms Rūtai Rutkauskienei, Jovitai Gružauskienei, pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) mokytojoms Daliai Krasauskienei, Aušrai Sapitavičienei, antrosios užsienio kalbos (vokiečių k.) mokytojai Leonidai Kandratavičienei,  antrosios užsienio kalbos (rusų k.) mokytojai Hanei Jagminienei, matematikos mokytojoms Daivai Genevičienei, Sandrai Kavaliauskienei, informacinių technologijų mokytojai Aurelijai Velionienei, biologijos mokytojoms Janinai Krutkevičienei, Virginijai Aleksiūnienei, chemijos mokytojai Laimai Sabaliauskienei, fizikos mokytojoms Skaidrutei Žukauskienei, Nijolei Šmitienei, istorijos mokytojoms Violetai Prokarenkienei, Onai Jodonytei, geografijos mokytojai Astai Tamulevičienei, dailės mokytojai Linai Gutauskienei, muzikos mokytojai Renatai Gvildienei, technologijų mokytojai Rasai Vilimienei, Kauno r. Raudondvario progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, fizinio ugdymo mokytojui Gintarui Daugėlai  bei Giedrei Romaškienei ir Renatai Ononigve iš Alytaus Panemunės progimnazijos, moderavusioms vadovų darbo grupę.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyrius dėkoja visiems pedagogams, dalyvavusiems Forume, visų rajono ugdymo įstaigų direktoriams ir jų pavaduotojams už bendradarbiavimą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui už pagalbą, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriui Artūrui Čepuliui, pavaduotojoms ugdymui Jurgitai Sadauskaitei-Barysienei, Vidai Veliuonienei ir visam gimnazijos kolektyvui už Forumo organizavimą gimnazijoje.

Visiems sėkmingų darbų, ruošiantis 2023-2024 mokslo metų rugsėjui!

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų forumo ,,Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA?“ organizavimo darbo grupės pirmininkė,  
Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Giedrė Genevičienė

Europos solidarumo korpuso projektas „Pažiūrėkime kritiškai“

2023 m. kovo mėn. startavo Europos solidarumo korpuso projektas „Pažiūrėkime kritiškai“, kurį įgyvendina Kaišiadorių švietimo ir sporto centras.

Kovo-gegužės mėnesiais Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinėje mokykloje vyks teatriniai improvizacijos užsiėmimai 1-3 klasės moksleiviams, kurių metu moksleiviai mokysis pagarbiai bendrauti, pasitikėti savimi, ugdys socialinius įgūdžius ir pasitikėjimą savimi. Lektorė Renata Sausaitienė.

Balandžio 5-6 dienomis vyks suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymai patyčių prevencijos tema. Mokymų metu bus gilinamasi į emocijų pažinimą, aptariamos empatiško bendravimo priemonės, patyčių priežastys, sprendimo būdai bei išbandomas praktinis metodų pritaikymas. Lektorė: Enrika Benevičienė. Mokymai skirti Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dalykų mokytojams, mokytojų padėjėjams, karjeros, mokinio pagalbos specialistams, jaunimo darbuotojams.

Mokymai vyks Kaišiadorių švietimo ir sporto centro atvirame jaunimo centre „Mazgas”.

Žengiu 105 už Kaišiadoris

🇱🇹 Nuo rytojaus pradėk ruoštis pavasariui ir Lietuvos gimtadieniui.🇱🇹

Registruokis ir žingsniuok už Kaišiadorių kraštą vasario 1-16 dienomis. Nuotaikingai surink 1️⃣0️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣⛷🏂🚶‍♂️🏃‍♀️🤸‍♂️⛹️‍♂️ žingsnius ir pasiimk dalyvio medalį.🏅
Tam reikia:
🔘atsisiųsti programėlę ➡️ #walk15
🔘 užsiregistruoti
🔘 prisijungti prie privataus iššūkio ➡️ Žengiu 105 už Kaišiadoris
🔘 įvesti kodą ➡️ vasario16
🔘 pakviesti prisijungti prie šio iššūkio savo draugus👨‍👩‍👧‍👦
🔘 kelk ėjimo iššūkio akimirkas į FACEBOOK ar INSTAGRAM ir žymėk #Žengiu105užKaišiadoris

🔘 kiekvienas pasiekęs tikslą – 1️⃣0️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ žingsnių – gaus atminimo medalį 🏅

Daugiau informacijos telefonu 8 605 56500
#Vasario16#Žengiu105užKaišiadoris#walk15

2022 m. vadovo veiklos ataskaita

Kviečiame susipažinti su 2022 m. Kaišiadorių švietimo ir sporto centro direktoriaus veiklos ataskaita.

Siūlymus dėl Kaišiadorių švietimo ir sporto centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos prašome teikti el. p. info@kaisiadorysssc.lt

Ataskaitą skaitykite: https://kaisiadorysssc.lt/wp-content/uploads/2023/01/2022-metu-vadovo-veiklos-ataskaita.pdf

Kūrybinės dirbtuvės

Žaliasis raštingumas – tai didžiausios licencijuotos pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas” bei aplinkosauginės iniciatyvos „Kita forma” organizuojamų NEMOKAMŲ, praktinių bei teorinių edukacijų ciklas, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su teisingu praktiniu aplinkosaugos principų taikymu kasdienybėje, paneigiant egzistuojačius mitus ir parodant, jog buti gamtai draugišku žmogumi – nesudėtinga ir prasminga.

Gruodis – susikaupimo, laukimo ir susilaikymo nuo perteklinio vartojimo ir pirkimo mėnuo, todėl „Žaliojo raštingumo“ edukacijų metu apsvartysime vartotojiškos kultūros įtaka ir žalą gamtai bei vartojimo mažinimo būdus. Aptarsime Žiedinės ekonomikos principus, kurie gali prisidėti prie gamtinių išteklių saugojimo, nesumažindami visuomenės poreikių tenkinimo ir praktiniais užsiėmimais jsitikinsime, jog laukti Šv. Kalėdų tvariai – ne tik nesunku, bet ir malonu bei labai naudinga!

Registracija edukacijoms būtina, edukacijų tvarkaraštį rasite žemiau.

Registracija:

Gruodžio 1 d. ->>> čia

Gruodžio 8 d.->>> čia

Gruodžio 15 d.->>> čia