Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas 2024

2024 m. gegužės mėn. vyko Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas“, kurį organizuoja KTU Cheminės technologijos fakultetas ir KTU gimnazija.  Konkursas skirtas sudominti gamtos mokslais bei skatinti kūrybiškai mokytis naudojant informacines technologijas. Šiais metais atrankiniame etape dalyvavo apie 800 dalyvių, finaliniame etape 90 mokinių iš 8-12 klasių. Respublikiniame konkurse sėkmingai startavo ir užėmė 3 vietą tarp visų vienuoliktokų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 11 klasės (III bmft ) mokinė Simona Tamošiūnaitė (mokytojas Laima Sabaliauskienė).

Sveikiname!

20-asis profesoriaus Jan Swiderski tarptautinis meno konkursas „Ypatingi peizažai“

Profesorius Jan Swiderski gimė 1913 m. Grodzece prie Bendzino. Jis mirė 2004 m. kovą Krokuvoje. Studijas pradėjo 1930 m., dėstė W. Jarocki, kun. Pautsch ir S. Kamocki. Be tapybos, jis taip pat užsiėmė vitražais ir piešimu. Nuo 1947 m. dirbo dėstytoju: iš pradžių Valstybinės akademijos docentu, vėliau – Krokuvos dailės akademijos profesoriumi. Taip pat daug metų dirbo Grafikos katedros Tapybos fakulteto prorektoriumi, vėliau vadovu. Jis mokė daugybę menininkų, be kita ko, labai garsų dailininką ir scenografą Jozefą Szanją, tapytoją Stanislawą Bartuchą, grafikus Danielį Mrozą, Romaną Banaszewskį ir Maria Stangret-Kantorową ir daugelį kitų, dabar dirbančių Krokuvos dailės akademijoje. Swiderskio darbai eksponuoti 170 parodų: respublikinėje, vietinėje, tarptautinėje ir 20 individualių parodų. Yra gavęs daug apdovanojimų. Dalyvavo nuo 1997 m. organizuojamame visos Lenkijos tapybos plenere „Bendzino peizažai“. 2000 m. jam suteiktas Bendzino miesto garbės piliečio vardas. Dailininko darbų galima rasti 23 Lenkijos muziejuose, nacionalinėse meno kolekcijose ir daugelyje privačių kolekcijų Lenkijoje bei užsienyje. Sakoma, kad jis buvo vienas įdomiausių lenkų koloristų.

Daugiau informacijos ČIA

„Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“.

2023 12 15 – 2024 04 11 Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriuje buvo įgyvendinama 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“.

Dalyvaudami Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušros Kazlauskienės seminaruose 25 rajono pedagogai ir mokyklų vadovai patobulino kognityvinės srities kompetencijas: ugdytinių pažinimo,  įtraukiojo ugdymo planavimo ir įgyvendinimo, mokomojo dalyko (srities) ir tarpdalykinę; ugdymo turinio kūrimo ir realizavimo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo,  kūrybiškumo, ugdytinių motyvavimo, jų individualios pažangos ir pasiekimų fiksavimo ir vertinimo.

Mokymų metu įgyta patirtis, įgūdžiai ir žinios padės pedagogams įgyvendinti šiuo metu švietime vykstančius pokyčius, nukreiptus  į įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą bei atnaujintų Bendrųjų programų diegimą.

„PADOVANOK SAVO SĖKMĘ”

2024 m. balandžio 5 d. vyko Kaišiadorių rajono  savivaldybės pedagogų pasidalijimo gerąja darbo  praktika, diegiant atnaujintą ugdymo turinį, renginys „Padovanok savo sėkmę”. Renginį Rumšiškių kultūros centre pradėjo Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos abiturientas Simonas Šleinius, kuris renginio svečiams ir dalyviams padovanojo du savo kūrybos kūrinius. Pedagogus sveikinimo žodžiu pasitiko Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė.

Lektorė, WhyAI edukacijų programos vadovė Aurelija Žilionytė skaitė pranešimą „Dirbtinis intelektas ir mokykla: pritaikymas Kaišiadorių rajono švietime“. Mokytojai susipažino su dirbtinio intelekto galimybėmis, sužinojo, kaip jis gali palengvinti mokytojo kasdienybę, išbandė kai kurias DI galimybes praktiškai.

Antroji renginio dalis vyko Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje, kur mokytojai pagal ugdymo programas, klases ir mokomuosius dalykus pasiskirstė į klases ir darbo grupėse dalinosi savo veiksmingiausia ir sėkmingiausia praktine patirtimi dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarė iškylančias problemas, tobulino mokymosi drauge, su kitais ir iš kitų kompetenciją.

Dėkojame visiems pedagogams ir  darbo grupių moderatoriams: Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktoriui Sergejui Neifachui; Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokytojai Svetlanai Kunauskienei; Alytaus Panemunės mokytojoms: Astai Šarkelienei, Ingridai Visockienei, Renatai Ononigvei, Dovilei Narkunienei; Žiežmarių gimnazijos mokytojams: Danutei Leonavičienei, Neringai Ašmenaitei-Bukelei, Rimantui Levuliui, Vytui Kukliui, Linai Gutauskienei; Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojoms: Astai Paulauskienei, Loretai Statkutei, Daivai Genevičienei; Kruonio pagrindinės mokyklos mokytojoms: Daliai Krasauskienei, Daivai Kruliauskienei; Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ mokytojoms: Andželikai Kozlovaitei, Laurai Paškevičienei, Astai Pranukevičienei, Rūtai Ašmenienei.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 150 rajono pedagogų, ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir kviestinių lektorių / moderatorių.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyrius dėkoja visiems dalyviams ir renginio partneriams: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijai, Rumšiškių kultūros centrui. Už renginio organizavimą dėkojame renginio organizavimo grupei: Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos direktorei Eglei Raudeliūnienei, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aušrai Kudrevičienei, Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinės mokyklos direktorei Ritai Mikučauskienei ir Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktorei Almai Reklaitienei.

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų pasidalijimo gerąja darbo  praktika, diegiant atnaujintą ugdymo turinį, renginio „Padovanok savo sėkmę”
organizavimo darbo grupės pirmininkė,  
Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Giedrė Genevičienė

Projektas “Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija” 

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras nuo 2023 m. kovo mėnesio vykdo įvairias veiklas Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems ukrainiečiams. 

Tikslas – pagerinti ukrainiečių psichologinę sveikatą, išspręsti kilusius iššūkius su kuriais tenka susidurti kasdieniniame gyvenime. 

Vykdytos meninės-terapijos, fizinio aktyvumo veiklos, psichologo konsultacijos.

2024 m. sausio-kovo mėnesiais vyko šios projekto “Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija” veiklos:

  1. Tapyba ant šilko sodyboje “Vėjų fėja” (lekt. – Ilona Balkuvienė);
  2. Keramikos terapija-edukacija (glazūravimas);
  3. Joga vandenyje (lekt. Gabija Kašelionytė);
  4. Žvakelių gamybos edukacija-terapija (lekt. Vaida Gagė);
  5. Dailės terapijos užsiėmimai (lekt. Inga Armanavičiūtė); 
  6. Dailės terapija Ebru technika (lekt. Audorė Bilydienė ir Aida Rakauskienė);
  7. Psichologo konsultacijos.

Projekto partneris Kaišiadorių švietimo ir sporto centras

Projektą finansuoja Europos Sąjunga