KVIEČIAME DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBOS PROJEKTE „KURIAME PASAKĄ LIETUVAI – 2024“

Šiuolaikinėje globalioje visuomenėje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje. Dažnai žinių gausa užgožia vaiko individualius ieškojimus ir atradimus. Vaikas tampa bejėgis patirti kūrybos džiaugsmą, išgyventi jį per asmeninį kūrybos procesą, nes dažnai yra akcentuojami pažintiniai gebėjimai ir intelektas. Todėl labai svarbu plėtoti vaikų kūrybiškumo kompetenciją – gebėjimą generuoti, kurti ir vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus. Einant pozityvaus ugdymo keliu labai svarbus aspektas – kūrybos džiaugsmo potyris, teigiamos emocijos ir jausmai.

Daugiau informacijos -> Nuostatai