Iki GRUODŽIO 1D. PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į  TŪM (ILGALAIKES) PEDAGOGŲ TEMINES GRUPES

Kviečiame pedagogus, norinčius spręsti aktualius profesinius klausimus, mokytis kolegialiai, registruotis Semi+ sistemoje (www.semiplius.lt) į ilgalaikes pedagogų temines grupes (2023-2024 m. m., 2024-2025 m. m.):

  1. STEAM (registruotis gali matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų, dailės, ekonomikos ir verslumo mokytojai, STEAM koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, pageidaujantys dalyvauti veiklose. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ STEAM koordinatorius S. Bernikas);

2. Įtraukusis ugdymas (registruotis gali švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, įvairių dalykų mokytojai, mokytojų padėjėjai, įtraukiojo ugdymo TŪM veiklų įgyvendinimo koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui ir kiti asmenys. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ įtraukiojo ugdymo koordinatorės      A. Grigienė ir A. Rakauskienė);

3.Kultūrinis ugdymas (registruotis gali įvairių dalykų mokytojai, mokyklų KU koordinatoriai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, kuriems aktualios šios problemos. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ kultūrinio ugdymo koordinatorė K. R. Dzeventlauskienė);

4. Lyderystė veikiant (registruotis gali įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, lyderystės koordinatoriai, mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, kiti asmenys, kuriems aktualios šios problemos. Grupės veiklą moderuos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ įtraukiojo ugdymo koordinatorė O. Jodonytė).

Jei kyla klausimų kreipkitės el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorysssc.lt