Paskutinis Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto narių mokslo metų susitikimas

Praėjusį penktadienį, 2023 m. gegužės 12 d., Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Atvirame jaunimo centre „Mazgas“ vyko paskutinis Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto narių mokslo metų susitikimas. Šventė pradėta Kaišiadorių TAU himnu.

dieną šio universiteto nariai ne tik pabaigė mokslo metus, bet ir dalyvavo naujos kadencijos rektoriaus ir atsinaujinusios tarybos rinkimuose. Šiuo metu Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetą (TAU) lanko 120 narių. Į šį paskutinį mokslo metų susitikimą atėjo gausus jų būrys.
Mokslo metų baigimo proga sveikinimo žodžius TAU lankytojams tarė ir sėkmės, sveikatos, kelionių bei naujų idėjų būsimoms veikloms linkėjo Kaišiadorių švietimo ir sporto centro direktorius Dainius Tamulevičius: „Smagu matyti didelį būrį norinčių susitikti, bendrauti, patirti ir sužinoti naujų dalykų žmonių.“

Kaišiadorių TAU rektorė Nijolė Adelė Celiešiūtė padėkojo visiems TAU klausytojams už bendrystę bei tarybos nariams už organizacinę paramą, pateiktas idėjas. Trumpai papasakojo apie prabėgusius metus, per kuriuos netrūko įvairių užsiėmimų, susitikimų, paskaitų, fizinio aktyvumo ir kitų užsiėmimų, vedusių sveikos gyvensenos ir pažinimo keliu. Būta labai daug gražių išvykų, dovanojusių naujų įspūdžių, patirčių ir pažinčių.

Pasisakiusieji negailėjo gražių padėkos žodžių rektorei Nijolei Adelei Celiešiūtei už jos svarų indėlį buriant vyresnio amžiaus žmones į įdomią veiklą, skatinant juos siekti naujų žinių, įvairiapusiškai tobulėti, už draugišką ir šiltą atmosferą susibūrimų metu.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriaus kolektyvas nuoširdžiai dėkojo TAU tarybai: Nijolei Adelei Celiešiūtei, Janinai Bičkauskienei, Danutei Guščiuvienei, Elenai Chaninai, Jonui Katkevičiui, Teresei Kazlauskienei, Algirdui Kazlauskui, Tatjanai Prakapienei, Aldonai Sugintienei, Olytei Stakienei, Aleksandrui Šliužui. Įteikti padėkos raštai ir asmeninės dovanos buvusiems TAU tarybos nariams, padėkota už prasmingą, nuoširdų ir kūrybišką bendradarbiavimą.

Skaičiuojant naujos kadencijos rektoriaus ir atsinaujinusios tarybos rinkimų balsus, buvo rodoma dailės studijos vadovo Jono Katkevičiaus paruošta vaizdo medžiaga, kurioje atsispindėjo universiteto narių įvairi meninė veikla, kelionių, išvykų į kultūros renginius akimirkos. 

Kaišiadorių TAU rektore išrinkta Birutė Kvedarienė, kartu su naująja universiteto rektore veiklas tęs perrinkta taryba: Nijolė Adelė Celiešiūtė, Danutė Guščiuvienė, Elena Chanina, Jonas Katkevičius, Tatjana Prakapienė, Aldona Sugintienė ir  Olytė Stakienė. Naujai prisijungę nariai: Zita Genevičienė, Zita Šliužienė, Onutė Arbočienė, Stasys Šalvaitis.

Rektorė Birutė Kvedarienė padėkojo už jai skirtas atsakingas pareigas. Šia proga rektorė su didele pagarba prisiminė buvusio KTU rektoriaus Vladislavo Domarko mintis, išsakytas pradedant naujus mokslo metus Kauno technologijos universitete: gyvenime yra 3 svarbiausi dalykai:

  • girdėti, matyti ir jausti šalia esantį žmogų;
  • gerbti tą vietą, kurioje gauni žinių, įgauni pasitikėjimą, kuri teikia tobulėjimo. Todėl, prieš įeidamas į „žinių Meką“, nulenk galvą ir padėkok už tai, ką ji davė ir duos;
  • būti visiems kaip kumštis, kaip darni šeima. Kuo tvirtesnis kumštis, tuo tvirtesnė šeima, tuo mes esame stipresni ir tada mums viskas sekasi.

Stiprybės mums visiems!

Kaišiadorių TAU universitetas rudenį kviečia prie gražaus būrio optimistų ir pozityviai nusiteikusių žmonių prisijungti visus, norinčius mokytis ir tobulėti. Saugios ir šiltos vasaros!

KategorijosTAU