Kaip kokybiškai pasirengti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį?

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos ugdymo įstaigos mokslo metus pradės įgyvendindamos atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Kaip buvo numatyta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo plane, 2023 m. balandžio mėn. 11 d. Rumšiškėse įvyko pedagogų forumas ,,Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA?“ Forume dalyvavo virš 240 rajono pedagogų, ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir kviestiniai lektoriai.

Forumas Rumšiškių kultūros centre prasidėjo Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos 2023 m. konkurso finalininko, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos moksleivio Simono Šleiniaus muzikiniu sveikinimu „Ji“ (aut. Andrius Kaniava) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Rimutės Arlauskienės sveikinimo žodžiu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Raudienė nuotoliniu būdu skaitė pranešimą „Kaip keičiantis ugdymo turiniui turi keistis vertinimas“. Forumo lektorė Giedrė Romaškienė, UTA pilotinės Alytaus Panemunės progimnazijos direktorė, pasidalino mokyklos patirtimi, skaitydama pranešimą „Pasiruošimas diegti atnaujintą ugdymo turinį Alytaus Panemunės progimnazijoje“, tos pačios progimnazijos Mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė ir chemijos mokytoja kalbėjo apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo praktinius aspektus. Pirmąją Forumo dalį užbaigė Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, ,,EdTech“ projekto skaitmeninio turinio specialistė dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, aptardama atnaujintų bendrųjų programų ypatumus ir kompetencijomis grįstą ugdymą.

Antroji Forumo dalis vyko Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje, kur pedagogai rinkosi į darbo grupes, kuriose aptarė UTA pokyčius, dalinosi įžvalgomis ir gvildeno kt. aktualius klausimus. Dėkojame grupių darbą moderavusiems mokytojams konsultantams: ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Sigitai Černiauskienei, Vilijai Kudrevičiūtei, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Audronei Mikulienei, Ingridai Morchiladzei,  pradinių klasių mokytojoms Renatai Sausaitienei ir Daivai Vaičiulionienei, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkei Ingridai Mereckaitei-Kušleikei, dorinio ugdymo mokytojoms Laurai Petkevičiūtei-Jankauskienei, Linai Čėsnienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms Rūtai Rutkauskienei, Jovitai Gružauskienei, pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) mokytojoms Daliai Krasauskienei, Aušrai Sapitavičienei, antrosios užsienio kalbos (vokiečių k.) mokytojai Leonidai Kandratavičienei,  antrosios užsienio kalbos (rusų k.) mokytojai Hanei Jagminienei, matematikos mokytojoms Daivai Genevičienei, Sandrai Kavaliauskienei, informacinių technologijų mokytojai Aurelijai Velionienei, biologijos mokytojoms Janinai Krutkevičienei, Virginijai Aleksiūnienei, chemijos mokytojai Laimai Sabaliauskienei, fizikos mokytojoms Skaidrutei Žukauskienei, Nijolei Šmitienei, istorijos mokytojoms Violetai Prokarenkienei, Onai Jodonytei, geografijos mokytojai Astai Tamulevičienei, dailės mokytojai Linai Gutauskienei, muzikos mokytojai Renatai Gvildienei, technologijų mokytojai Rasai Vilimienei, Kauno r. Raudondvario progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, fizinio ugdymo mokytojui Gintarui Daugėlai  bei Giedrei Romaškienei ir Renatai Ononigve iš Alytaus Panemunės progimnazijos, moderavusioms vadovų darbo grupę.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyrius dėkoja visiems pedagogams, dalyvavusiems Forume, visų rajono ugdymo įstaigų direktoriams ir jų pavaduotojams už bendradarbiavimą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui už pagalbą, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriui Artūrui Čepuliui, pavaduotojoms ugdymui Jurgitai Sadauskaitei-Barysienei, Vidai Veliuonienei ir visam gimnazijos kolektyvui už Forumo organizavimą gimnazijoje.

Visiems sėkmingų darbų, ruošiantis 2023-2024 mokslo metų rugsėjui!

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų forumo ,,Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA?“ organizavimo darbo grupės pirmininkė,  
Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Giedrė Genevičienė