Bendrosios nuostatos

1.62-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9-12 kl.)
2.Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.)
3.Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimnazijos kl.)
4.56-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.)
5.Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (5-12 kl.)
6.71-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)
7.Lietuvos mokinių vokiečių k. olimpiada (11 kl.) ir vokiečių k. konkursas (8 kl.)
8.Geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“
9.35-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada, III etapas (8-12 kl.)
10.Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas
11.Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.)
12.Lietuvos 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiada
13.56-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
14.31-oji Lietuvos mokinių  rusų (užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.)
15.72-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.)
16.17-oji Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada
17.33-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.)
18.29-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11–12 kl.)
19.Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)
20.Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas
21.53-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas
22.Rajono mokinių piešinių konkursas „Saugi vaikystė“
23.30-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada
24.36-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.)
25.Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“
26.Lietuvos mokinių technologijų olimpiada (7-12 kl.)
27.Tapybos darbų konkursas „Nutapyk savo svajonę“ (7-9 kl; 10-12 kl.)
28.4-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 7-8 klasių mokiniams
29.Rajono pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“
30.Renginys „ Geografijos naktis“
31.7-oji Lietuvos geomokslų olimpiada
32.Priešmokyklinių ugdymo grupių auklėtinių konkursas „Saugaus eismo ABC“
33.Mažasis rusų kalbos festivalis 6 kl. mokiniams
34.Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada
35.Kaišiadorių rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada
36.27-oji Etnokultūrinė viktorina
37.Poezijos ir muzikos festivalis „Atplėštų eilėraščių muzika“ (1-12 kl.)
38.Renginys, skirtas respublikinių ir rajoninių olimpiadų ir konkursų nugalėtojams „Triumfo ragas“
39.16-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada
40.Rajono 1-4 kl. mokinių piešinių konkursas „Bičiulis žalia uniforma“
41.Akcija-paroda „Saugokim gamtą“
42.Rajono 1-4 klasių meninio skaitymo konkursas
43.Teisinių žinių viktorina „Būk saugus“
44.Komandinės 5-8 klasių matematikų varžytuvės
45.36-asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas (I-IV gimnazijos kl.)
46.Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (5-12 kl.)