Turiningi užsiėmimai Kaišiadorių TAU

2024 m. vasario 2 d. Kaišiadorių Trečiojo amžiaus universitete lankėsi Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai. Šio centro direktorės pavaduotojas socialiniams reikalams Nerijus Ramanauskas supažindino, jog čia sudarytos sąlygos intelekto sutrikimų turintiems asmenims ne tik mokytis, bet ir teikti socialinę, reabilitacinę pagalbą. O mokymo įstaigai tapus daugiafunkciu centru, jo darbuotojai gali suteikti pagalbą Kaišiadorių rajono skirtingų amžiaus grupių bei įvairių problemų ištiktiems gyventojams. Tad svečiai pakvietė šias žinias skleisti senjorų tarpe bei pakvietė naudotis jomis.

Tik išlydėjus vienus svečius, jau pasitinkami kiti – Vilniaus Medardo Čoboto TAU tautodailės fakulteto dalyvės su dekane Henrika Ivanciene. Viešnios atvažiavo ne tuščiomis, jų rankose nuostabūs dailės kūriniai, kurie tuojau užima vietas mini dailės ekspozicijoje greta Kaišiadorių TAU taikomosios studijos studenčių (vad. Tatjana Prakapienė) kūrinių. Na, aišku, ir patalpos bei įranga nelabai pritaikyta parodai ir vietos nėra daug… Tačiau randama išeitis: kiekviena autorė pristato savo kūrinius, demonstruodamos juos žiūrovams. O po pristatymo susirinkusieji universiteto studentai eksponatus apžiūrėjo savarankiškai.

Tuo tarpu viešnios buvo pavaišintos draugystės „arbatėle“, nuotaiką kėlė Olytės Stakienės akordeono akordai, pasklido melodinga daina, o Jonas Katkevičius, kaip visada, „valsiuką pasuko“…  Po to viešnios, kartu su TAU rektore Birute Kvedariene, dalyvavo ekskursijoje po Kaišiadoris, kurią vedė Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkas Aurelijus Balčiūnas.

Tikimės, jog bendradarbiavimo ryšiai nenutruks, o draugystė tęsis.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro
Kaišiadorių TAU