TAU

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU)
(Kęstučio g. 22, Kaišiadorys)

TAU veiklos tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, išlikti aktyvia visuomenės dalimi, skatinti juos saviraiškai, veiklumui, kultūrinio ir pilietinio akiračio plėtimui, aktyviam gyvenimui atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes, mokymuisi visą gyvenimą.

Koordinatorė
Rima Saikauskienė
Mob. +370 681 24 878
El. paštas rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt

Daugiau informacijos — ČIA