Projektas „Pažiūrėkime kritiškai”

Projektą 2023 m. kovo mėn.- 2024 m. sausio mėn. įgyvendino Kaišiadorių švietimo ir sporto centras, finansavo Europos Sąjunga.

Projekto tikslas: skatinti pagarbų bendravimą mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų, mažinant patyčių fenomeną, ypač jaunuolių būryje.

Projekto veiklos:

• teatriniai improvizacijos užsiėmimai pradinių klasių mokiniams;
• mokymai rajono pedagogams, su jaunimu dirbantiems specialistams;
• mokymai jaunuoliams (14-29 m.)
• edukacija;
• filmų peržiūros ir diskusijos 3-ose rajono ugdymo įstaigose ir AJC Mazgas bei pradinių klasių mokiniams;
• kūrybinės keramikos dirbtuvės 2-ų rajono ugdymo įstaigų mokiniams;
• keramikos darbų parodos, projekto rezultatų pristatymas;

Projekte dalyvavo 518 unikalių dalyvių: rajono ugdymo įstaigų mokiniai, mokytojai, administracijos darbuotojai, AJC Mazgas jaunuoliai ir kt. projekto partneriai.

+8