Kalba – Valstybės sargas

Atsiliepdami į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyvą vasario – kovo mėnesiais paminėti Lietuvių kalbos dienas, Kaišiadorių TAU klausytojai dalyvavo literatūrinėje-muzikinėje kompozijoje ,,Kalba – Valstybės sargas“, kurią parengė ir atliko kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė. Autorė išraiškingais žodžiais, nuostabiais vaizdais, jautria muzika įrodė, jog kalba – viena pamatinių valstybingumo atramų. Kompozicijoje sužinojome kalbos atsiradimo istorinius faktus, buvo priminti lietuvių raštijos kūrėjai (S. Daukantas, L. Rėza, M. Valančius, F. Kuršaitis, K. Donelaitis, J. Jablonskis, V. Kudirka ir kt.) bei jų indėlis į kalbos puoselėjimą, išreikšta padėka ir knygnešių pasiaukojamam siekiui išsaugoti lietuvišką žodį. Skambėjo ne tik tautinę tapatybę stiprinantys ir pilietinį sąmoningumą ugdantys žodžiai, bet pabrėžtas ir lietuvių kalbos nevientisumas – tarmės, potarmės, šnektos. Žodingumu mūsų gimtoji primena lietuviškosios gamtos įvairovę, o kiek mūsų liaudis sukūrė dainų, pasakų, priežodžių, patarlių, posakių… O lietuvių kalbai „skaudėjo“ ne tik praeityje, bet ir dabar nuo pernelyg dažnai vartojamų svetimybių, žargono, keiksmažodžių. Pritarkime lektorės teiginiams, jog kalba – mūsų valstybingumo išlikimo taikus ginklas, kuris privalo būti Valstybės sargu.