Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto TAU taryba

Nijolė Adelė Celiešiūtė, rektorė

Janina Bičkauskienė

Elena Chanina

Danutė Guščiuvienė

Jonas Katkevičius

Gražina Kazanavičienė

Teresė Kazlauskienė

Algirdas Kazlauskas

Valė Kurgonienė

Julijana Malinauskienė

Tatjana Prakapienė

Aldona Sugintienė

Olytė Stakienė

Aleksandras Šliužas