Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto TAU taryba

Birutė Kvedarienė, rektorė

Aldona Sugintienė

Danutė Guščiuvienė

Elena Chanina

Jonas Katkevičius

Nijolė Adelė Celiešiūtė

Onutė Arbočienė

Olytė Stakienė

Stasys Šalvaitis

Tatjana Prakapienė

Zita Genevičienė

Zita Šliužienė