Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo prioritetines veiklos sritys

2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V1E-911 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo“, 9.1. ir 10.2 papunkčiais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė patvirtino 2022–2023 mokslo metų Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo prioritetines veiklos sritis:

1. Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą.

2. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui.

3. Įtraukiojo ugdymo diegimas bendrojo ugdymo mokyklose.

4. ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos švietimo pažangos plano įgyvendinimas.

5. Centralizacijos procesų vykdymas ir tobulinimas.