Registracija

Papildoma informacija

  • Įrašykite vaiko asmens kodą
  • YYYY dash MM dash DD
  • (pvz: Kaišiadorys, Gedimino g. 1-1)
  • Tėvai (globėjai), norėdami pasinaudoti atlyginimo už neformalųjį švietimą lengvatomis, turi pateikti nustatytos formos prašymą įstaigos direktoriui ir šiuos teisę į lengvatą įrodančius dokumentus: * kai vaikas auga su vienu iš tėvų, pateikia mirties liudijimo kopiją arba teismo sprendimo kopiją; * kai vaikas yra iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, pateikia visų vaikų gimimo liudijimų kopijas arba pažymos apie šeimos sudėtį kopiją, o kai vaikai vyresni nei 18 metų (bet ne vyresni nei 21 metų) ir mokosi visų tipų dieninėse mokymo įstaigose, papildomai pateikia pažymos kopiją iš mokymo įstaigos kartą per metus; * kai vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą, pateikia pažymą iš Socialinės paramos skyriaus kas tris mėnesius; * kai vaikui nustatyta globa (rūpyba), pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo skyrimo arba teismo sprendimą/nutartį dėl globos (rūpybos) nustatymo.